• Projekce primárních okruhů
  Projekce primárních okruhů
 • Podpora projektantů
  Podpora projektantů
 • Legislativa
  Legislativa
 • Dimenzování a studie
  Dimenzování a studie
 • Měření
  Měření

REFERENCE SPOLEČNOSTI

VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK PUSTKOVEC - GEOTERMÁLNÍ VRTY

VTP PUSTKOVEC_GEOTERMÁLNÍ VRTY

Thermal Response Test + analytická simulace EED + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • navrženo 35 geotermálních vrtů á140 m (celkem 4.900 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • realizace dvou samostatných vrtných polí pro budovy MFBIII (18 vrtů) a MFBIV (17 vrtů)
 • trasování horizontálního a páteřního vedení sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 17 a 18 okruhů
 • řešení tlakotěsného prostupu do objektu pomocí speciální PVC pažnice a kompaktního těsnění typ S

MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUHAŘOV - PLOŠNÝ KOLEKTOR

MŠ Struhařov

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 43 kW
 • navrženo 12 smyček plošného kolektoru PE-RC STRONG d32 á200 m (celkem 2.400 m)
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO pro 12 okruhů

HOTEL SMÍCHOVSKÉ NÁBŘEŽÍ - STUDNY

HOTEL SMÍCHOVSKÉ NÁBŘEŽÍ - STUDNY

Dokumentace pro stavební povolení - systém tepelných čerpadel voda-voda

 • navrženo 6 čerpacích a 10 vsakovacích vrtů vystrojených pažnicemi PEHD 225x 13,4 mm do hloubky 12,5 a 8 m
 • propojení jednotlivých vrtů

POŽÁRNÍ STANICE A ZZS, VRCHLABÍ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

POŽÁRNÍ STANICE A ZZS, VRCHLABÍ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Dokumentace pro stavební povolení + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 104 kW
 • navrženo 13 geotermálních vrtů á120-140 m (1.690 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • pro ponížení tlakových ztrát primárního okruhu navržené nejbližší vrty u šachty na 140 m a nejvzdálenější na 120 m
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 13 okruhů

BYTOVÝ DŮM BĚLEHRAD (SRBSKO) - GEOTERMÁLNÍ VRTY

BYTOVÝ DŮM BĚLEHRAD_GEOTERMÁLNÍ VRTY

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • navrženo 15 geotermálních vrtů á100 m (celkem 1.500 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • trasování horizontálního (překonání výškového rozdílu cca 3 m ke sdružení) a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO1225 pro 15 okruhů

ADMINISTRATIVNĚ-VÝROBNÍ OBJEKT WORKPRESS AVIATION, PLZEŇ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

ADMINISTRATIVNĚ-VÝROBNÍ OBJEKT WORKPRESS AVIATION, PLZEŇ_PROJEKCE_VRTY_ARTEG_DIMENZOVÁNÍ

Dokumentace pro stavební povolení + Thermal Response Test + analytická simulace EED + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 168 kW
 • navrženo 20 geotermálních vrtů á130 m (celkem 2.600 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO940 pro 10 okruhů

FUTURAMA BUSINESS PARK, BUDOVA F, PRAHA-KARLÍN - GEOTERMÁLNÍ VRTY

FUTURAMA BUSINESS PARK - BUDOVA F, PRAHA - KARLÍN_VRTY_PROJEKT_ARTEG

Analytická simulace EED + Thermal Response Test + prováděcí dokumentace

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel = vytápění 600 kW, chlazení 390 kW
 • navrženo 30 geotermálních vrtů á150 m (celkem 4.500 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG (vrty pod základovou deskou objektu)
 • sdružení ve 2 prostupových deskách GT-Floor pro 15 okruhů (prostupová deska speciálně navržena pro vodostavební beton)

PARKOVACÍ DŮM U ČERNÉHO KONĚ, BEROUN - ENERGETICKÉ PILOTY

Dimenzování + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 35 kW
 • navrženo 36 energetických pilot vystrojených potrubím PE-RC STRONG EXTRA d25x 2,3 mm (celkem 5.500 m)
 • piloty s Ø 1200 mm a s armováním o délce 7-15 m (část pro vystrojení)
 • sdružení v prostupové desce GT-Floor pro 18 okruhů  (prostupová deska speciálně navržena pro vodostavební beton)

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V TEPLÉ, TEPLÁ U MARIANSKÝCH LÁZNÍ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Klášter Premonstrátu v Teplé_VRTY_PROJEKT_ARTEG

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • navrženo 60 geotermálních vrtů á100 m (celkem 6.000 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení ve 3 kruhových šachtách GEO1225 pro 20 okruhů
Strana123