• Projekce primárních okruhů
  Projekce primárních okruhů
 • Podpora projektantů
  Podpora projektantů
 • Legislativa
  Legislativa
 • Dimenzování a studie
  Dimenzování a studie
 • Měření
  Měření

REFERENCE SPOLEČNOSTI

BYTOVÝ DOM LOMNICKÁ (SLOVENSKO) - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Studie + analytická simulace EED + investiční odhad

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel 120-150 kW
 • navrženo 30 geotermálních vrtů á100 m (celkem 3.000 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN
 • celá realizace primárního okruhu plánovaná pod budovou (cca 2,4 m pod finální úrovní terénu)

SENIORSKÉ BYDLENÍ - ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Thermal Response Test + analytická simulace EED + tendrová dokumentace + výkaz výměr

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel 80 kW
 • navrženo 14 geotermálních vrtů á140 m (celkem 1.960 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOWTIN
 • trasování horizontálního a páteřního vedení (cca 50 m vedeno v energetickém kanálu)
 • sdružení v kruhové šachtě GEO1225 pro 14 okruhů

EXPOZICE TRAGÉDIE NA PLOŠTINĚ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

A) Návštěvnické zázemí s depozitárně-expoziční funkcí

 • navrženo 9 geotermálních vrtů á110 m (celkem 990 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN SHARK (potrubí se speciální vnitřní strukturou pro snížení tlakových ztrát)
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 9 okruhů

B) Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 23

 • navrženo 5 geotermálních vrtů á110 m (celkem 550 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN SHARK (potrubí se speciální vnitřní strukturou pro snížení tlakových ztrát)
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě MONO612 pro 5 okruhů

OBNOVA LIBUŠÍNA, VALAŠSKÉ MUZEUM - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Obnova Libušína, Valašské muzeum - Pustevny_PROJEKCE_ARTEG_DIMENZOVÁNÍ

Analytická simulace EED + Thermal Response Test + úprava prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 92 kW
 • v rámci simulace EED byla posouzeno chování injektážní směsi s tepelnou vodivostí 0,6 W/m*K a 1,0 W/m*K
 • navrženo 12 geotermálních vrtů á150 m (celkem 1.800 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN
 • trasování horizontálního a páteřního vedení v zeleni a pod zpevněnými plochami
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách MONO612 pro 4 okruhy a MONO695 pro 8 okruhů
 • řešení tlakotěsného prostupu do objektu pomocí pažnice s PVC límcem pro napojení hydroizolace a kompaktního těsnění typ S

SSÚD STŘÍTEŽ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Studie + analytická simulace EED + investiční odhad

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel 225-255 kW
 • vzhledem k nepříznivé geologii byly v rámci dimenzování posuzovány dvě varianty:
  a) hloubky vrtů 110-120 m
  b) hloubky vrtů 100 m
 • navrženo 37-45 geotermálních vrtů á100-120 m (celkem 4.380 - 4.500 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN

NOVOSTAVBA STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU LOUNY - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Dokumentace pro stavební povolení

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 90 kW
 • navrženo 16 geotermálních vrtů á130 m (celkem 2.080 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • realizace vrtného pole a propojení pod budovou a částečně v zeleni
 • sdružení ve 2 prostupových deskách GT-Wall pro 8 okruhů (prostupová deska speciálně navržena pro základovou konstrukci s hydroizolací)

RIVERPARK MODŘANY - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Studie + analytická simulace EED + Thermal Response Test + investiční odhad + tendrová dokumentace + výkaz výměr

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel pro 7 navržených budov (4 strojovny) = vytápění 510 kW
 • navrženo 70 geotermálních vrtů á140 m (celkem 9.800 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • trasování horizontálního vedení pod základovou konstrukcí budovy (pod úrovní 3PP) v betonové vrstvě
 • páteřní vedení vedeno uvnitř budovy do 2PP
 • sdružení v prostupových deskách GT-Floor pro 9 až 23 okruhů (prostupová deska speciálně navržena pro vodostavební beton)

VILA NASAVRKY - PLOŠNÝ KOLEKTOR

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 45 kW
 • navrženo 10 smyček plošného kolektoru PE-RC STRONG EXTRA d40 á250 m (celkem 3.000 m)
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 12 okruhů
 • trasování páteřního vedení

SÍDLO A VÝROBNÍ HALA FIRMY NUVIA A.S - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Analytická simulace EED + dokumentace pro stavební povolení + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel 223 kW (doplněné o tepelná čerpadla vzduch-voda o výkonu 48 kW)
 • navrženo 24 geotermálních vrtů á140 m (celkem 3.360 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • trasování horizontálního a páteřního vedení pod zpevněnou plochou 
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 24 okruhů

KAŠTIEL KUBÍNYI (SLOVENSKO) - PLOŠNÝ KOLEKTOR

Kaštiel Kubínyi_PLOŠNÝ KOLEKTOR_PROJEKCE_ARTEG

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 94 kW
 • navrženo 22 smyček plošného kolektoru PE-RC STRONG EXTRA d32 á200 m (celkem 4.400 m)
 • trasování pokládky kolektoru po vrstevnici pozemku (největší převýšení cca 7,5 m)
 • návrh páteřního vedení a provedení napojení ve třech sběrných šachtách
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 16 okruhů a ve dvou kruhových šachtách MONO612 pro 6 okruhů (výstupy navíc pro případné rozšíření plošného kolektoru)

ZÁPADOČESKÁ GALERIE PLZEŇ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Studie + analytická simulace EED + investiční odhad

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel 127 kW
 • navrženo 14 geotermálních vrtů á130 m (celkem 1.820 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • vrty a propojení plánované pod budovou objektu

POLYFUNKČNÍ OBJEKT RED HOUSE - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Thermal Response Test + analytická simulace EED + dokumentace pro stavební povolení + prováděcí dokumentace + výkaz výměr + dokumentace skutečného provedení stavby

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 130 kW
 • navrženo 16 geotermálních vrtů á140 m (celkem 2.240 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO940 pro 8 okruhů
 • řešení tlakotěsného prostupu do objektu nástěnnou nerezovou pažnicí s pevnou a volnou přírubou (pro napojení hydroizolace) a kompaktním těsněním typu S
Strana123