• Projekce primárních okruhů
  Projekce primárních okruhů
 • Podpora projektantů
  Podpora projektantů
 • Legislativa
  Legislativa
 • Dimenzování a studie
  Dimenzování a studie
 • Měření
  Měření

REFERENCE SPOLEČNOSTI

ČSOB HRADEC KRÁLOVÉ HHQ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

V roce 2019 druhý NEJVĚTŠÍ PROJEKT vrtů pro tepelná čerpadla v historii České republiky !
Analytická simulace EED + 4x Thermal Response Testy + dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (včetně hydrogeologického posudku) + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel = vytápění 900 kW, chlazení 1100 kW
 • navrženo 105 geotermálních vrtů á180-200 m (celkem 19.180 m), vystrojení 4x 40x 3,7 mm PE-RC GEOTWIN SHARK (potrubí se speciální vnitřní strukturou pro snížení tlakových ztrát)
 • realizace plánována z podkladního betonu cca 7 m pod finální úrovní terénu a prováděná 3-4 m pod úrovní Labe (řeka protéká cca 40-50 m od stavby)
 • trasování horizontálních rozvodů na podkladním betonu v celkové délce 7.500 m potrubí PE-RC STRONG EXTRA d50
 • sdružení vrtného pole do 4 sběrných míst GT-Floor System od 24 do 29 okruhů (prostupová deska speciálně navržena pro vodostavební beton)

SKLENÍKOVÁ EXPOZICE ARBORETUM NOVÝ DVŮR - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • navrženo 70 geotermálních vrtů á180 m (celkem 12.600 m), vystrojení 4x 40x 3,7 mm PE-RC GEOTWIN SHARK (potrubí se speciální vnitřní strukturou pro snížení tlakových ztrát)
 • vrtné pole včetně propojení navrženo v zeleni v blízkosti navržených objektů
 • trasování třech tras horizontálního a páteřního vedení (celkem 6 tras páteřního vedení) 
 • sdružení ve 3 kruhových šachtách GEO1225 a 1 kuhové šachtě MONO695
 • řešení tlakotěsného prostupu do objektu nástěnnou nerezovou pažnicí s pevnou a volnou přírubou (pro napojení hydroizolace) a kompaktním těsněním typu S

AFI KARLÍN BUSINESS CENTRUM - ENERGETICKÉ PILOTY

AFI KARLÍN BUSINESS CENTRUM - ENERGETICKÉ PILOTY

Tendrová dokumentace + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 120 kW
 • navrženo 174 energetických pilot vystrojených potrubím PE-RC STRONG EXTRA d25x 2,3 mm (celkem 16.100 m)
 • piloty s Ø 900 mm a s armováním o délce 6-11,5 m (část pro vystrojení)
 • horizontálního rozvody o celkové délce 9.700 m
 • sdružení v prostupových deskách GT-Floor pro 42 a 45 okruhů  (prostupová deska speciálně navržena pro vodostavební beton)
 • páteřní vedení vedeno pod deskou a svedeno do technické místnosti k tepelným čerpadlům

SIMULAČNÍ CENTRUM, BRNO - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Simulační centrum Brno_VRTY_PROJEKCE_ARTEG

Analytická simulace EED + Thermal Response Test + prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 347 kW
 • navrženo 42 geotermálních vrtů á150 m (celkem 6.300 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN
 • realizace vrtného pole navržena pod úrovní 2PP, ve sjezdu vedoucího podél budovy do podzemního parkoviště a zároveň pod parkovištěm vzdáleným cca 60 m od předmětné budovy
 • trasování třech tras horizontálního a páteřního vedení (protlak pod silnicí Kamenice)
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 15 a 20 okruhů a v prostupové desce GT-Wall pro 7 okruhů (prostupová deska speciálně navržena pro základovou konstrukci s hydroizolací)

VÝSTAVBA 51X RD HODOLANY - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Thermal Response Test + analytická simulace EED

 • návrh geotermálních vrtů pro 51 rodinných domů rozdělenných do čtyř samostatných bloků, které jsou dělené  vnitřní komunikací
 • každý rodinný dům vytápěn (popř. pasivně chlazen) pomocí tepelného čerpadla země-voda s výkonem 6 kW
 • dimenzování provedeno ve třech variantách:
  a) pro rodinný dům s menší zastavěnou plochou
  b) pro rodinný dům s větší zastavěnou plochou
  c) vzájemné ovlivnění jednotlivých geotermálních vrtů  
 • navrženo 51 geotermálních vrtů á70-90 m (celkem 4.050 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN

AMESIDE, PLZEŇ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Studie + analytická simulace EED + investiční odhad

 • návrh geotermálních vrtů pod budovou o ploše 30.000 m2
 • v rámci studie byly pouzeny celkem tři varianty realizace vrtného pole:
  a) 350 geotermálních vrtů o hloubce 140 m (celkem 49.000 m) s vystrojením 4x 32x 2,9 mm GEOTWIN SHARK
  b) 350 geotermálních vrtů o hloubce 170 m (celkem 59.500 m) s vystrojením 4x 40x 3,7 mm GEOTWIN SHARK
  c) 171 geotermálních vrtů o hloubce 220 m (celkem 37.620 m) s vystrojením 4x 40x 3,7 mm GEOTWIN SHARK

TVRZ VRCHOTICE - PLOŠNÝ KOLEKTOR

Prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 35 kW
 • navrženo 10 smyček plošného kolektoru PE-RC STRONG EXTRA d40 á200-220 m (celkem 2.100 m)
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 10 okruhů
 • trasování páteřního vedení

ECO POINT OFFICE CENTER, KOŠICE (SLOVENSKO) - GEOTERMÁLNÍ VRTY

EcoPoint - OFFICE CENTER KOŠICE_SK

Analytická simulace EED + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • navrženo 84 geotermálních vrtů á130 m (celkem 10.920 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • projekt rozdělen na 3 etapy dle výstavby jednotlivých budov
  etapa A = 30 geotermálních vrtů
  etapa B = 26 geotermálních vrtů
  etapa C = 28 geotermálních vrtů
 • všechna vrtná pole navržena pod budovou
 • posouzení jednotlivých etap a celého vrtného pole v analytické simulaci EED dle výsledků Thermal-Response-Testu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v prostupových deskách GT-Floor (prostupová deska speciálně navržena pro vodostavební beton)

PENZION U MALÍKŮ, KVILDA - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Analytická simulace EED + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • nadmořská výška lokality 1060 m.n.m.
 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 81 kW
 • navrženo 14 geotermálních vrtů á150 m (celkem 2.100 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN SHARK (potrubí se speciální vnitřní strukturou pro snížení tlakových ztrát)
 • trasování horizontálního a páteřního vedení v různých výškových úrovních
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách MONO695 pro 7 okruhů
 • řešení tlakotěsného prostupu do objektu pomocí pažnice pro napojení hydroizolace a kompaktního těsnění typ S

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FIRMY HAUSER - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Thermal Response Test + analytická simulace EED + tendrová dokumentace + výkaz výměr

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel 112 kW
 • navrženo 12 geotermálních vrtů á120 m (celkem 1.440 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 12 okruhů

BYTOVÁ VÝSTAVBA MALOMĚŘICE - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Dokumentace pro stavební povolení + prováděcí dokumentace + výkaz výměr

 • prozatím vyprojektováno 53 geotermálních vrtů á120-140 m (celkem 6.560 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN SHARK (potrubí se speciální vnitřní strukturou pro snížení tlakových ztrát)
 • projekt rozdělen na jednoltivé budovy: objekt A = 10 geotermálních vrtů o hloubce 140 m
  objekt B = 20 geotermálních vrtů o hloubce 120 m
  objekt D = 12 geotermálních vrtů o hloubce 120 m
  objekt E = 11 geotermálních vrtů o hloubce 120 m
 • všechna vrtná pole navržena pod budovou
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v prostupových deskách GT-Floor a GT-Wall (prostupová deska speciálně navržena pro napojení hydroizolace)

HALA MUEHLBAUER TECHNOLOGIES (SLOVENSKO) - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Muehlbauer_projekce_dimenzování_vrty_ARTEG

Analytická simulace EED + Thermal Response Test + výpomoc s dokumentací pro stavební povolení + prováděcí dokumentace + výkaz výměr + dokumentace skutečného provedení stavby

 • celkový pokrytý výkon tepelných čerpadel = vytápění 360 kW, chlazení 320 kW
 • navrženo 42 geotermálních vrtů á135 m (celkem 5.670 m), vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN
 • trasování horizontálního a páteřního vedení pod zpevněnou plochou 
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 23 a 19 okruhů
 • řešení tlakotěsného prostupu do objektu pomocí speciální PVC pažnice a kompaktního těsnění typ S 
Strana123