REFERENCE SPOLEČNOSTI

HALA MUEHLBAUER TECHNOLOGIES (SLOVENSKO) - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Muehlbauer_projekce_dimenzování_vrty_ARTEG

Analytická simulace + Thermal Response Test + prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 360 kW
 • navrženo 42x geotermálních vrtů á135 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN
 • posouzení pokrytí ročních energetických potřeb vytápění/chlazení v analytické simulaci
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 23 a 19 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

SIMULAČNÍ CENTRUM, BRNO - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Simulační centrum Brno_VRTY_PROJEKCE_ARTEG

Analytická simulace + Thermal Response Test + prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 347 kW
 • navrženo 42 geotermálních vrtů á150 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN (2 vrtná pole - pod budovou a parkovištěm)
 • posouzení pokrytí ročních energetických potřeb vytápění/chlazení v analytické simulaci
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení (protlak pod silnicí)
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 15 a 20 okruhů a v prostupové desce GT-WALL pro 7 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

OBNOVA LIBUŠÍNA, VALAŠSKÉ MUZEUM - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Obnova Libušína, Valašské muzeum - Pustevny_PROJEKCE_ARTEG_DIMENZOVÁNÍ

Thermal Response Test + analytická simulace + úprava prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 92 kW
 • navrženo 12 geotermálních vrtů á150 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC GEOTWIN
 • posouzení pokrytí ročních energetických potřeb vytápění v analytické simulaci
 • situace primárního okruhu TČ
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách MONO612 pro 4 okruhy a MONO695 pro 8 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

KAŠTIEL KUBÍNYI (SLOVENSKO) - PLOŠNÝ KOLEKTOR

Kaštiel Kubínyi_PLOŠNÝ KOLEKTOR_PROJEKCE_ARTEG

Prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 94 kW
 • navrženo 28 smyček plošného kolektoru PE-RC STRONG EXTRA d32 á180-200 m
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 16 okruhů a ve dvou kruhových šachtách MONO612 pro 6 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK PUSTKOVEC - GEOTERMÁLNÍ VRTY

VTP PUSTKOVEC_GEOTERMÁLNÍ VRTY

Thermal Response Test + analytická simulace + prováděcí dokumentace

 • navrženo 35 geotermálních vrtů á140 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG (2 vrtná pole)
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 17 a 18 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

ECO POINT OFFICE CENTER, KOŠICE (SLOVENSKO) - GEOTERMÁLNÍ VRTY

EcoPoint - OFFICE CENTER KOŠICE_SK

Analytická simulace + prováděcí dokumentace

 • navrženo 84 geotermálních vrtů á130 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG (vrty pod základovou deskou objektu)
  projekt rozdělen na 3. etapy dle výstavby jednotlivých budov (Etapa A = 30 vrtů, Etapa B = 26 vrtů, Etapa C = 28 vrtů)
 • posouzení jednotlivých etap a celkové lokality v analytické simulaci EED dle výsledků TRT měření
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v prostupových deskách GT-WALL
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUHAŘOV - PLOŠNÝ KOLEKTOR

MŠ Struhařov

Prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 43 kW
 • navrženo 12 smyček plošného kolektoru PE-RC STRONG d32 á200 m
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO pro 12 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

AFI KARLÍN BUSINESS CENTRUM - ENERGETICKÉ PILOTY

AFI KARLÍN BUSINESS CENTRUM - ENERGETICKÉ PILOTY

Tendrová dokumentace + prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 120 kW
 • navrženo 174 energetických pilot vystrojených potrubím PE-RC STRONG EXTRA d25x 2,3 mm - celkem 16.100 m potrubí
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v prostupových deskách GT-FLOOR pro 42 a 45 okruhů
 • řešení prostupů skrz základovou desku
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

HOTEL SMÍCHOVSKÉ NÁBŘEŽÍ - STUDNY

HOTEL SMÍCHOVSKÉ NÁBŘEŽÍ - STUDNY

Dokumentace pro stavební povolení - systém tepelných čerpadel voda-voda

 • navrženo 6 čerpacích a 10 vsakovacích vrtů vystrojených pažnicemi PEHD 225x 13,4 mm do hloubky 12,5 a 8 m
 • technický popis technologie
 • propojení jednotlivých vrtů

POŽÁRNÍ STANICE A ZZS, VRCHLABÍ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

POŽÁRNÍ STANICE A ZZS, VRCHLABÍ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

Dokumentace pro stavební povolení + prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 104 kW
 • navrženo 13 geotermálních vrtů á120-140 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO940 pro 13 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

BYTOVÝ DŮM BĚLEHRAD (SRBSKO) - GEOTERMÁLNÍ VRTY

BYTOVÝ DŮM BĚLEHRAD_GEOTERMÁLNÍ VRTY

Prováděcí dokumentace

 • navrženo 15 geotermálních vrtů á100 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení v kruhové šachtě GEO1225 pro 15 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr

ADMINISTRATIVNĚ-VÝROBNÍ OBJEKT WORKPRESS AVIATION, PLZEŇ - GEOTERMÁLNÍ VRTY

ADMINISTRATIVNĚ-VÝROBNÍ OBJEKT WORKPRESS AVIATION, PLZEŇ_PROJEKCE_VRTY_ARTEG_DIMENZOVÁNÍ

Dokumentace pro stavební povolení + Thermal Response Test + analytická simulace + prováděcí dokumentace

 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 168 kW
 • navrženo 20 geotermálních vrtů á130 m, vystrojení 4x 32x 2,9 mm PE-RC STRONG
 • posouzení pokrytí ročních energetických potřeb vytápění/chlazení v analytické simulaci
 • technický popis provedení primárního okruhu
 • trasování horizontálního a páteřního vedení
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO940 pro 10 okruhů
 • výpočet tlakových ztrát
 • výkaz výměr
Strana12