PROJEKCE ARTEG

Jako projektanti řešíme dokumentace primárních okruhů pro realizace plošných kolektorů, geotermálních vrtů, energetických pilot a jiných zdrojů primární energie (systém JANSEN Powerwawe, energetické koše, slinky, využití základů budov a další možné varianty). 

U větších staveb je základním kamenem pro přípravu projektu dimenzování / studie primárního okruhu. Studie zahrnuje odhad investičních a provozních nákladů a zároveň nás informuje o vhodnosti jednotlivých možností provedení (plošný kolektor, geotermální vrty, energetické piloty). Odhad se zpracovává s ohledem na lokalitu, geologickou rešerši, předpokládaný roční provoz objektu a dalších parametrů (více informaci najdete v sekci dimenzování / studie).

U projekce primárních okruhů se snažíme zajistit co nejlepší poměr cena-výkon tak, aby náklady na realizaci zakázky v závislosti na budoucím provozu budovy a návratnosti celého systému byly co nejvyváženější. Projekty realizujeme pro administrativní, polyfunkční budovy, business centra, školy, sídla firem, ale i pro menší rodinné domy.

Cena projektové dokumentace se odvíjí od požadavků investora, velikosti zakázky a stupně dokumentace. Rozdíly jsou zejména v podrobnostech a obsahu dokumentace. Všechny naše dokumentace mají autorizaci = autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, odborná způsobilost v hydrogeologii a báňský projektant. 

Naše dokumentace se řídí zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb + německé normy pro geotermii VDI4640.

PROJEKCE PRIMÁRNÍCH OKRUHŮ

 Dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Cena v Kč

 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

na poptávku

 Dokumentace pro vydání společného povolení  

na poptávku

 Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

na poptávku

 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

na poptávku

 

 Ostatní služby

Cena v Kč

 Tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele díla (TD)

na poptávku

 Zpracování podrobného výkazu výměr na aktuální dokumentaci

na poptávku

 Konzultace k primárnímu okruhu (možnosti návrhu, realizace, materiály…atd.)

na poptávku

 Stavební/autorský dozor při realizaci primárních okruhů

na poptávku