DIMENZOVÁNÍ / STUDIE

Návrh primárního okruhu je jeden z nejdůležitějších kroků celého záměru. Závisí na něm celý systém, kde v případě poddimenzování může dojít ke snížení COP nebo k poruše tepelného čerpadla země-voda (popř. voda-voda). Ve chvíli, kdy dojde k poddimenzování primárního okruhu jsou investice do rozšíření primárního okruhu nákladné a zbytečné (další vrt nebo další okruh plošného kolektoru, vypuštění/napuštění nemrznoucí kapaliny, větší šachta...atd.). Proto dbejte na správný výběr projektanta/dodavatele, který Vám bude primární okruh navrhovat.

Naše návrhy a studie řešíme společně s projekčními kancelářemi a specialisty pro energetiku.
Nejčastěji řešíme administrativní, polyfunkční budovy, business centra, školy, sídla firem, výrobní haly a další stavby. Naším cílem je dosáhnout co nej-ekonomičtějších nákladů na realizaci zakázky v závislosti na budoucím provozu budovy a návratnosti celého systému. Zpracováváme studie pro jednotlivé varianty primárních okruhů, ať už se jedná o plošné kolektory, geotermální vrty, energetické piloty či jiné primární zdroje (systém JANSEN Powerwawe, energetické koše, slinky, využití základů budov a další možné varianty).

Obsah studie: zpracování proveditelnosti jednotlivých systémů, geologická rešerše daného území, předpokládaná situace primárního okruhu, náhled na
vývoj maximální a minimální střední teploty kapaliny primárního okruhu v 25-letech provozu (analytická simulace), podle zadání stanovení pokrytí energetických bilancí vytápění/chlazení budovy, investiční odhad, poradenství...záleží vždy na požadavku objednatele/investora.

 

Dimenzování geotermálních vrtů provádíme ve třech úrovní:

I) Předběžné výpočty hloubek - na základě německé normy VDI4640 a obecných požadavků pro funkčnost primárního okruhu

II) Výpočet energetické ziskovosti geotermálních vrtů na energetické potřeby objektu - výpočet je proveden analytickým programem na základě zadaných energetických potřeb, předpokládané geologie lokality a předpokládaných parametrů realizace

III) Thermal Response Test včetně modelování - z TRT měření, který je prováděn na vystrojeném vrtu (nejčastěji do hloubky 130-150 m) získáme informace o geologii v dané lokalitě, parametry realizace a na základě energetických bilancí provedeme výpočet v analytickém programu.
 

A) Potřebné informace k předběžnému výpočtu délek, roztečí a množství geotermálních vrtů

 1. Výkon, příkon a COP tepelného čerpadla
 2. Zvolený typ vytápění - podlahové / radiátory / kombinované
 3. Místo instalace
 4. Využití geotermálních vrtů – topení / ohřev TÚV / vytápění bazénu sezónně / celoročně
 5. Využití pasivního případně aktivního chlazení v objektu
 6. Energetická bilance tepla v jednotlivých měsících pro vytápění/chlazení (MWh)
   

Při dimenzování hloubky vrtů by se nemělo počítat s větší ziskovostí než je 50 W/m pro vytápění (do 2400 hodin ročně pro vytápění včetně ohřevu TÚV). Skutečnou ziskovost horniny v dané lokalitě nám určí pouze Thermal response test (TRT). Jestli počítáme s vyšší ziskovostí, vystavujeme se riziku, že vydatnost vrtu bude nižší, než s jakou se počítalo a v průběhu několika let může dojít k vymrznutí geotermálních vrtů (vrty se nebudou stíhat regenerovat). 
 

B) Potřebné informace k předběžnému výpočtu délek, roztečí a množství smyček plošného kolektoru

 1. Výkon, příkon a COP tepelného čerpadla
 2. Zvolený typ vytápění - podlahové / radiátory / kombinované
 3. Místo instalace
 4. Využití plošného kolektoru – topení / ohřev TÚV / vytápění bazénu sezónně / celoročně
 5. Využití pasivního případně aktivního chlazení v objektu
 6. Energetická bilance tepla v jednotlivých měsících pro vytápění/chlazení (MWh)